Een oude traditie

in ere hersteld

In 1752 was het Loterijfonds mede oprichter van de 'Latijnse School' in Ravenstein. Officieel het 'Gymnasium Aloysianum' geheten. Het was een opleiding voor jongens uit de gegoede kringen, als voorbereiding op het priesterschap.

Jaarlijks traden de 'Heeren Studenten' in een openluchtspel op de Markt voor de kerk op voor de Ravensteinse burgerij. Ter lering en vermaak.

Deze traditie wordt nieuw leven ingeblazen. Samen met de Stichting Vestingwerken is het Loterijfonds betrokken bij de de start van het openlucht Philips van Kleeftheater, op het Philips van Kleefbolwerk in Ravenstein. 

Wie ooit in Verona in de arena een opera heeft gezien weet hoe het werkt: neem een kussentje mee, een hapje en een drankje. Het wordt een genoeglijke avond.

in het gras_theater 2021.JPG