heilige Lucia.jpg

Actueel
 

Het beroepsschrift van het Loterijfonds tegen het onttrekken van de Sint Luciakerk aan de eredienst is door de Congregatie voor de Clerus verworpen. Ga naar 'lees meer' voor het persbericht.

    

 

   --------------------

Het Loterijfonds Ravenstein (anno 1729) is officieel erkend als Nederlands Immaterieel Erfgoed.

 

   ----------------

Een gedeeld verleden, een

gedeelde erfenis

'Een gedeeld verleden voelt als een gedeelde erfenis' zegt men wel eens. Dat geldt ook voor het Loterijfonds en de Sint Luciakerk. Het is een historische band die gekoesterd moet worden en waar wij als huidige generatie respectvol mee om moeten gaan. Tegen deze achtergrond zet het Loterijfonds zich in om de Sint Luciakerk voor de eredienst te behouden.  

Op 15 juni 2020 maakt het parochiebestuur bekend dat de Sint Luciakerk verkocht zal worden aan de Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein. In vervolg daarop vaardigt het bisdom een decreet uit waarin de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Daarmee dreigt de Sint Luciakerk een voormalige kerk te worden. Ravenstein komt in verzet.

Het verhaal begint echter al eerder. Al bij de eerste signalen over een mogelijke verkoop van de kerk begin 2019 organiseert de Locatieraad een druk bezochte discussie-avond. Dit initiatief krijgt in mei 2019 een vervolg in de vorm van een petitionnement dat wordt ondertekend door een breed scala aan lokale maatschappelijke en culturele organisaties. Als daarna de zorgen onder de inwoners van Ravenstein verder toenemen volgt in september 2019 een volksprotest voor de ingang van de kerk. Ravenstein laat massaal van zich horen.

 

Het Loterijfonds steunt het verzet. Het fonds is niet tegen de verkoop van de kerk aan de Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein. Integendeel,  de plannen van de stichting beloven veel. Wel is het zo dat het Loterijfonds pertinent wil dat er een weg gevonden wordt om de eredienst in de kerk te behouden. Wat het parochiebestuur wil, namelijk de H. Mis vieren in de Sint Jozefkapel of de Ned. Hervormde kerk, wijst het af. Dit is ook waar het alle Ravensteiners om gaat die aan hun Luciakerk zijn gehecht. 

 

In juni 2020 is het moment om in actie te komen. Het Loterijfonds tekent formeel bezwaar aan tegen het bisschoppelijk decreet. In juli wordt het bezwaarschrift  ongegrond verklaard. Als reactie daarop stelt het Loterijfonds in augustus hoger beroep in bij de Congregatie voor de Clerus in Rome.

 

In haar motivatie wijst het Loterijfonds er o.a. op dat de stem van de bevolking van Ravenstein, tegen de kerkelijke regels in, in het geheel niet is gehoord. Ook ziet het fonds het bisschoppelijk decreet als een ontkenning van de historische en culturele waarde van de kerk. Hoe kan het dat deze vaandeldrager van de katholieke traditie in Oost-Brabant zo aan de kant wordt gezet?

 

Het Loterijfonds pleit ervoor om bij verkoop van de kerk een keuze te maken voor het combineren van godsdienstige, culturele en maatschappelijke activiteiten in de kerk. Het kerkelijk recht werpt daartegen geen enkele belemmering op, zolang dat op een waardige manier gebeurt.  

 

Het Loterijfonds roept daarom alle betrokken partijen (bisdom, parochiebestuur, aspirant-eigenaar, gemeenschap) op de handen ineen te slaan en gezamenlijk tot goede afspraken te komen.

 

Een en ander in het belang van huidige en toekomstige generaties en met waardering en respect voor de geschiedenis van stad en Land van Ravenstein. Ons motto luidt: 

 

'De Sint Luciakerk ontheiligen? Niet doen!

Crypte Luciakerk.jpg

Een van de twee cryptes onder de Sint Luciakerk.

Bron: 'Ondersteboven. De kelders van Ravenstein'. Uitgave Stichting Vestingwerken Ravenstein, 2021. 

Documenten

 

Op 29 juni 2020 tekende het Loterijfonds bezwaar aan tegen het decreet van de bisschop. Op 29 juli werd het bezwaar per aanvullend decreet ongegrond verklaard. Vervolgens tekende het Loterijfonds op 11 augustus beroep aan bij de Congregatie voor de Clerus in Rome. Momenteel wachten we op een reactie. Afhankelijk van de uitspraak zal het Loterijfonds hoger beroep aantekenen bij de Apostolische Signatuur, het hoogste bestuursorgaan van het Vaticaan. Middels perspublicaties en sociale media worden de inwoners en parochianen van Ravenstein op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Petitionnement

Persbericht verkoop

Decreet bisschop

Bezwaarschrift Loterijfonds

Aanvullend decreet bisschop

Beroepsschrift Loterijfonds

Uitspraak Congregatie voor de Clerus