top of page
heilige Lucia.jpg

Informatie

Jan Hendriks, bisschop van Haarlem: 'Een katholieke kerk onttrekken aan de eredienst'
 

Kees Verhoeckx, ‘About repurposing the Saint Lucia Church in Ravenstein’

Martin Jan van Mourik: 'De strijd om de toekomst van de Sint Luciakerk te Ravenstein'. Kleine Kernen Magazine

Stand van zaken

Het Loterijfonds Ravenstein zet zich in voor:

1. Behoud van het sacrale karakter van de Sint Luciakerk
2. Behoud van de Sint Luciakerk en haar interieur als monumentaal erfgoed.

Ad. 1: Op 12 mei 2023 heeft de Apostolische Signatuur in Rome het beroep van het Loterijfonds tegen het onttrekken van de Sint Luciakerk aan de Eredienst ongegrond verklaard. Echter, het Loterijfonds wacht nog op een definitieve bevestiging. 

Ad. 2: Eind 2022 heeft het Loterijfonds beslag laten leggen op de Sint Luciakerk. Doel van deze civiele procedure is nakoming van een in 2019 gesloten intentie-overeenkomst tot overdracht van de kerk aan het Loterijfonds. Het Loterijfonds biedt de garantie dat de unieke barokke kerk, haar interieur en haar kunstschatten duurzaam beschermd worden als religieus erfgoed.

 

Documenten

Petitionnement

Persbericht verkoop

Decreet bisschop

Bezwaarschrift Loterijfonds

Aanvullend decreet bisschop

Beroepsschrift Loterijfonds

Uitspraak Congregatie voor de Clerus

Beroepsschrift Loterijfonds bij Apostolische Signatuur

Memoriale

Uitspraak Apostolische Signatuur

bottom of page