heilige Lucia.jpg

Actueel
 

Actueel

Op 3 november 2021 is het nieuwe boek 'Het Loterijfonds en de Sint Luciakerk te Ravenstein (1729-2021)' gepresenteerd. Auteur: Martin Jan van Mourik.

Voor de presentatie op 3 november klik op:

 

-------------------

 

Op 6 oktober 2021 organiseerde het Loterijfonds een openbare bijeenkomst over de toekomst van de Sint Luciakerk. 

Erik Karel de Vries bracht op mooie wijze het lied ‘O Ravenstein let op u saeck’ ten gehore. Het was een druk bezochte avond. Informatief en onderhoudend.

 

Martin Jan van Mourik (voorziter van het loterijfonds) informeerde het publiek over gang van zaken rondom de verkoop van de Sint Luciakerk. 

Naast het onttrekken van de Luciakerk aan de eredienst noemde hij nog twee punten van zorg. Ten eerste aandacht voor het behoud van het barokke karakter van kerk en de inventaris. En ten tweede de verwijdering van de kunstcollectie uit de kerk door het parochiebestuur. Het Loterijfonds Stelt dat de Sint Luciakerk volledig in zijn oude glorie behouden moet blijven. Momenteel loopt hierover een hoger beroep/cassatie bij de Apostolische Signatuur in Rome.

Kees Verhoeckx (secretaris van het loterij-fonds) presenteerde een maatschappelijk gerichte aanpak van de herbestemming. Een herbestemming van, voor en door Raven-stein. Een aanpak die recht doet aan het sacrale karakter van de kerk, in combinatie met maatschappelijke en culturele neven-activiteiten. Een aanpak die naar mening van het Loterijfonds voor de lange termijn de beste oplossing voor de kerk is. 

De zaal benadrukte dat daarbij een breed draagvlak van groot belang is. Alle neuzen in Ravenstein dezelfde kant op. 

Voor de officiële documentatie inzake beroep- en bezwaar zie de documentatie rechts.

Voor de presentaties op 6 oktober klik op:

Voor 'O Ravenstein let op u saeck', gezongen door Erik Karel de Vries, klik op:

 

 

Crypte Luciakerk.jpg

Een van de twee cryptes onder de Sint Luciakerk.

Bron: 'Ondersteboven. De kelders van Ravenstein'. Uitgave Stichting Vestingwerken Ravenstein, 2021. 

Documenten

Petitionnement

Persbericht verkoop

Decreet bisschop

Bezwaarschrift Loterijfonds

Aanvullend decreet bisschop

Beroepsschrift Loterijfonds

Uitspraak Congregatie voor de Clerus

Beroepsschrift Loterijfonds bij Apostolische Signatuur