top of page

Beleid

litterae%20annuae%20_gillis_edited.jpg

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

(2020-2024)

 

1. Het Loterijfonds stelt zich primair tot doel de belangen te behartigen van

a. de parochianen van de voormalige (tot 2015) parochie van de Heilige Lucia te Ravenstein;

b de sociaal-culturele belangen van de bevolking van de stad Ravenstein.

 

2. In het kader van de sub 1 onder a vermelde doelstelling staat vooralsnog centraal de strijd om het behoud van het sacrale karakter van de Sint Luciakerk te Ravenstein, gebouwd door het Loterijfonds in 1733-1735.

Deze strijd zal tot de hoogste instantie te Rome gevoerd worden. Derhalve zal beroep worden aangetekend bij de Congregatie voor de Clerus en de Apostolische signatuur tegen het decreet van de bisschop van 's-Hertogenbosch tot onttrekking van de kerk aan de eredienst per 1 juli 2020. De kerk dient een kerk te blijven, met dien verstande dat nevengebruik gestimuleerd zal worden.

 

3. Het Loterijfonds streeft niet nadrukkelijk naar de positie van eigenaar van het kerkgebouw maar wijst een dergelijk positie ook niet af, mits de sacrale bestemming behouden blijft.

 

4. Voorts zal de Loterijfonds zich de zorg aantrekken voor het barokke gebouw, in het bijzonder ingeval dit zijn sacrale bestemming behoudt. Deze zorg houdt in het bevorderen van de restauratie van het rijksmonument  o.a. door de verwerving van particuliere middelen en overheidssubsidies.

 

5. Daarnaast zal, indien het Loterijfonds eigenaar wordt van het gebouw, nevengebruik ervan worden bevorderd en georganiseerd.

 

6. Het Loterijfonds blijft zich onverminderd inzetten voor het sociaal-culturele leven in de stad Ravenstein. Behalve de gebruikelijke steun (harmonie, gilde, scouting)  dienen zich enkele culturele gebeurtenissen aan, waaronder de verschijning van het 'Kelderboek' (mei 2021) en toneelopvoeringen in het te creëren Philips van Kleeftheater (juni 2021). Andere toneeluitvoeringen staan op stapel.

 

7. Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, verricht ten behoeve van de stichting.

                                                      

M.J.A. van Mourik, voorz.                                  

C.G.M. Verhoeckx, secr

ANBI aanwijzing / fiscaal nummer

bottom of page