top of page

Beleid

litterae%20annuae%20_gillis_edited.jpg

Hoofdlijnen beleid

 

1. Het Loterijfonds stelt zich primair tot doel de belangen te behartigen van:

a. de parochianen van de voormalige (tot 2015) parochie van de Heilige Lucia te Ravenstein;

b. de sociaal-culturele belangen van de bevolking van de stad Ravenstein.

 

2. In het kader van onder 1.a. vermelde doelstelling staat vooralsnog de juridische strijd centraal  om het behoud van het sacrale karakter van de Sint Luciakerk te Ravenstein, gebouwd door het Loterijfonds in 1733-1735. Deze strijd zal tot de hoogste instantie te Rome gevoerd worden. Derhalve is beroep aangetekend bij de Congregatie voor de Clerus en vervolgens bij de de Apostolische Signatuur tegen het decreet van de bisschop van 's-Hertogenbosch tot onttrekking van de kerk aan de eredienst per 1 juli 2020. De kerk dient een kerk te blijven, met dien verstande dat nevengebruik gestimuleerd zal worden.

 

3. Voorts trekt het Loterijfonds zich de zorg aan voor het behoud van het monumentale kerkgebouw, het barokke interieur en de kunstcollectie. De kunstcollectie maakt integraal onderdeel uit van de Sint Luciakerk als geregistreerd rijksmonument. Omwille van het behoud van de Sint Luciakerk als monumentaal kerkgebouw heeft het Loterijfonds in 2022 beslag laten leggen op de kerk.

 

4. Het Loterijfonds streeft niet nadrukkelijk naar de positie van eigenaar van het kerkgebouw maar wijst een dergelijk positie ook niet af. Indien het Loterijfonds eigenaar wordt van het gebouw, zal nevengebruik ervan worden bevorderd en georganiseerd.

 

5. In het kader van onder 1.b. vermelde doelstelling zet het Loterijfonds zich onverminderd in voor het sociaal-culturele leven in de stad Ravenstein. Behalve de gebruikelijke ondersteuning (harmonie, gilde, etc.)  steunt het Loterijfonds ook culturele gebeurtenissen In Ravenstein.

 

6. Het Loterijfonds verwerft inkomsten uit giften en rente op belegd vermogen. Het Loterijfonds belegt via de beleggingsportefeuille 'Beheerd Beleggen' van de Rabobank. Jaarlijks wordt in overleg met de Rabobank de voortgang van de portefeuille geëvalueerd.

 

7. Stichting Loterijfonds Ravenstein is aangewezen als Culturele ANBI.

8. Stichting Loterijfonds Ravenstein is geregistreerd lid van het 'Netwerk Immaterieel Erfgoed'.

9.  Beloningsbeleid: bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, verricht ten behoeve van de stichting.

                                                      

M.J.A. van Mourik, voorzitter 

C.G.M. Verhoeckx, secretaris                     

College van provisoren

Verslag activiteiten
2021-2022

ANBI aanwijzing /
fiscaal nummer

Exploitatierekening 2021

Balans 2021

Exploitatierekening 2022

Balans 2022

bottom of page