top of page
Schilderij%20Jan%20Hendrik%20van%20Groot

Goede doelen

In het verleden steunde het Loterijfonds kerk en onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn pastoorssalarissen, de oprichting van een stedelijke Latijnse school, een Franse school en een Teekenschool. Daarnaast droeg het bij aan de bouw van de kapel van het Birgittinessenklooster in Uden. Ook vandaag de dag ondersteunt het Loterijfonds goede doelen. Zie het overzicht. 

Interieur,_overzicht_koepelgewelf_-_Rave
carnavalsmis-2016.jpg

Culturele ANBI:

extra giftenaftrek!

 

Stichting Loterijfonds Ravenstein (anno 1729) is aangewezen als culturele ANBI. Dat biedt donateurs en schenkers een belangrijk fiscaal voordeel. Particulieren kunnen bij de aangifte voor inkomstenbelasting een gift aan het Loterijfonds vermenigvuldigen met de factor 1,25. Bij een gift van 100 Euro mag dus 125 Euro worden afgetrokken. Giften ten laste van een BV mogen bij de aangifte vennootschapsbelasting zelfs worden vermenigvuldigd met 1.50.

bottom of page