top of page
luciakerk interieur.jpg

De Ravensteinsche Loterij, anno 1729

 

Het is het op één oudste Loterijfonds van Nederland. Alleen de Staatsloterij is ouder, want deze is van 1725. Het Loterijfonds Ravenstein ontstond in 1729 door de oprichting van de Ravensteynse Loterije. Initiatiefnemer was Johannes Franciscus van Willigen, een hoge ambtenaar (advocaat-fiscaal) in het Land van Ravenstein. De concessie werd verleend door Carl Philip von Neuburg, o.a. Keurvorst van de Pfalz maar ook Heer van Ravenstein. Met de opbrengst van de loterij hoopte Van Willigen een nieuwe Rooms-Katholieke kerk te Ravenstein te kunnen financieren. Reeds in 1735 kon de nieuwe Sint Luciakerk worden ingezegend. Hij is uitgevoerd in Duitse barokstijl en alleen daarom al uniek in Nederland.

'Loterijfonds Ravenstein 1729-2016. Een gokje voor de kerk, een gokje voor je zieleheil', Marjolein van Weegen, mei 2016

'Het Loterijfonds van Ravenstein. Van zijne stichting in 1752 tot zijne reorganisatie in 1818', J.P.W.A. Smits, Verschrenen in Ossensia VI, 1938, Oss

s.lucia_toneelstuk_schutblad.jpg

De bouw van de kerk geschiedde in de tijd waarin buiten het Land van Ravenstein de katholieken niet vrij waren in de beleving van hun godsdienst. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat de katholieken uit de omringende Nederlanden ruimhartig loten kochten. Zo bezien is de kerk een symbool van godsdienstvrijheid.

land%20van%20ravenstein_kaart_edited.jpg

 

De loterij en het Loterijfonds bleven na de bouw van de kerk voortbestaan. Uit de opbrengsten werden nog vele projecten gefinancierd, waaronder een Latijnsche school (het 'Aloysianum') te Ravenstein. Johan Franciscus van Willigen ligt met zijn echtgenote Maria Elisabeth van den Broeck begraven op een centrale plaats in de Sint Luciakerk. Het Fonds is sinds 1956 ondergebracht in de Stichting Loterijfonds Ravenstein

bottom of page