top of page
devotieprentje heilige lucia patrones van ravenstein_edited.jpg

Sint Luciakerk,

een strijdbare kerk

​De Sint Luciakerk is in 1735 gesticht uit de opbrengsten van  'De Ravensteinsche Loterij' (anno 1729). Het gebouw is in Duitse barokke stijl opgetrokken. Een bijzonderheid in Nederland. De kerk herbergt een kostbare inventaris en kunstcollectie die onlosmakelijk aan de geschiedenis van de kerk is verbonden. Gebouw en inventaris zijn rijksmonument.

De geschiedenis van kerk en geloof komen op een prachtige manier tot leven in het monumentale boek ‘Martiaal en theatraal, de Jezuïeten in Ravenstein 1643-1772’. Dit boek bevat de uit het Latijn vertaalde jaarverslagen van de Ravensteinse missie, opgeschreven door de paters Jezuïeten die in Ravenstein hebben gewoond en gewerkt. Het is strijdbare geloofsgeschiedenis gezien door de ogen van tijdgenoten.

jezuieten3_edited.jpg

Grote cultuurhistorische waarde

​De Luciakerk speelde een belangrijke rol in de controverse tussen katholieken en protestanten in de 18e eeuw. Het Land van Ravenstein was een vrijplaats voor priesters en kloosterlingen die uit de protestantse gebieden waren verdreven. Al in de 17e eeuw stichtten de Jezuïeten een missiepost in de katholieke enclave Ravenstein. Zij hebben zich bijzonder ingespannen om Ravenstein en omstreken voor het katholieke geloof te behouden. Door hun succesvolle missie werd de oude stadskerk te klein. In 1735 werd de Sint Luciakerk ingewijd. Het geld voor de bouw werd verworven uit inkomsten van de ‘Ravensteinsche Loterij’. Uit hetzelfde fonds werd later het Gymnasium Aloysianum (Latijnse School) opgericht. Dit gymnasium had tot doel jonge mannen voor te bereiden op het priesterschap. De gymnasiasten kwamen van ver buiten het Land van Ravenstein. De Jezuïeten stimuleerden tevens een succesvolle volksdevotie die was gewijd aan de Heilige Lucia. Van heinde en verre kwamen gelovigen naar Ravenstein om op voorspraak van de H. Lucia bescherming tegen besmettelijke ziekten af te smeken. Op kerkelijke feestdagen werd Ravenstein overspoeld door bedevaartgangers. De inventaris en kunstcollectie van de kerk getuigen daar nog van. De kerk verwierf veel schenkingen van katholieken die de missie wilden ondersteunen dan wel hun dankbaarheid wilden tonen voor een verhoord gebed.

Luciakerk_begin 20e eeuw2.jpg

Behouden voor de

toekomst

 

De Sint Luciakerk, de Latijnse School, de rijke kerkinventaris en even unieke kunstcollectie en de verslagen van de Ravensteinse Missie zijn een kostbare erfenis uit het verleden. Gezamenlijk vertellen zij hoe mensen in Ravenstein en omgeving in vroeger tijden onder soms moeilijke omstandigheden hun geloof hebben beleefd. Historici noemen de kerk een plaats van herinnering, een ‘lieux de mémoire’, waar je als mens direct in verbinding staat met het leven van de vorige generaties. Maar minstens zo belangrijk is dat de kerk voor veel Ravensteiners en mensen van buiten een plaats is van rust, geloof en spiritualiteit. Een dierbare plek om jezelf terug te trekken. Het is daarom dat het zo waardevol is om de Luciakerk als levend monument en als Domus Dei (Godshuis) voor de toekomst te bewaren en voor het publiek toegankelijk te houden. Dit kan volgens het Loterijfonds door op een waardige manier religieuze en maatschappelijke activiteiten in de kerk met elkaar te combineren. Hiervoor zet het Loterijfonds zich in.

Suggesties:

bottom of page